Transporttjänster

Idag har vi en rangeringsterminal på hela 9 440 kvm strategiskt belägen i Årsta, utvecklad med logistik och miljö i fokus. En kombiterminal som bland annat integrerar tåg- och biltransporter.

För att effektivisera våra transporttjänster, investerar vi i ett nytt transportplaneringssystem där även fordonsdatorer (trådlös it) ingår som en viktig del. Vår trafikledning kan göra ett bättre jobb via fordonspositionering och hela vår orderhantering förenklas med förbättrad kommunikation mellan kontor och chaufför.

Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi, med våra unika logistiklösningar, effektivisera er verksamhet och därmed öka er lönsamhet. Vi transporterar gods i hela Sverige och Norden.

Så här arbetar vi för att säkerställa att kylkedjan inte bryts:

 

Vi utför:

Kyltransporter

Frystransporter

Torrgodstransporter

Budtransporter

Lagring av kylt- och fryst gods

Omlastning av gods för externa åkare

Rangering

Skräddarsydda logistiklösningar

Nationella branschriktlinjer för tempererade transporter