Policys

Kvalitet och Säkerhet

Kyl- och Frysexpressen arbetar kontinuerligt med vårt kvalitets- och egenkontrollprogram för att upprätthålla högsta kvalitet och säkerhet samt en god arbetsmiljö.

Nedan kan du ta del av våra policys rörande kvalitet och säkerhet samt för hur vi hanterar personuppgifter.