Miljö

Sveriges minst miljöovänliga åkeri!

Kyl- och Frysexpressens vision är att vara Sveriges ledande åkeri när det gäller att minimera miljöpåvekan. Transporter har aldrig förknippats med ordet miljövänlig och kommer nog inte att göra inom den närmsta tiden, men vi ska i alla fall vara minst miljöovänliga!

Vi arbetar dagligen med att minska utsläppen. Den svåraste men kanske mest effektiva åtgärden är att optimera godset på lastbilarna, för att undvika att köra en massa onödiga mil. Varje intjänad kilometer ger en hundraprocentig miljöbesparing! Detta är dock väldigt svårt att mäta och är beroende av hur våra kunders behov ser ut, vilka ibland ändras med mycket kort varsel.

De senaste åren har vi genomför en rad åtgärder för att leva upp till vår miljövision, bland annat:

  • Investerat i 19 st etanoldrivna lastbilar. (över 90% mindre co2-utsläpp än traditionell lastbil)
  • Fordonsdatorer i alla lastbilar som bland annat mäter körsätt och hastighet.
  • Ständig utbildning av chaufförer i sparsam körning.
  • Bytt diesel till Preems Evolution Diesel och OKQ8/IDS Diesel Bio+. Detta minskar vårt totala co2-utsläpp med 12-25%.
  • Vi har 3 stycken Biogasfordon. (LBG)

Kombiterminal i Årsta

Januari 2014 flyttade vi in i en helt ny kombiterminal i Årsta där även lossning och lastning från tåg kommer att erbjudas. Detta innebär ett för Sverige unikt tillfälle att kunna transportera gods till Stockholm på tåg.
Då flyttade även ICA in hos oss. De har nu sin spridningspunkt för innerstan och södra Stockholm i den nya terminalen, vilket ger en markant minskning av utsläppen i förhållande till deras tidigare spridningspunkt (Jordbro). Vi är övertygade om att kombinationen tåg/lastbil är framtiden, både när det gäller miljön samt att minska den tunga trafiken på våra vägar.