Historik

Carl Jansson

1897-1929

Erik Jansson

1929-1963

Rolf Jansson

1963-1996

Niclas Jansson

2008-

”Åkeriets historia – Niclas fjärde generationen Jansson”

1897 Niclas Janssons farfars far, Carl Jansson startar åkeriet med en häst.
   
1902 Åkeriet får tillstånd för 12 hästar.
   
1923 Första lastbilen inköps, med tipp som var myckt ovanligt
   
1929 Niclas farfar, Erik Jansson tar över åkeriet som blir J E Janssons åkeri.
   
1933 Åkeriet har 16 lastbilar och 7 hästar.
   
1939 Kriget bryter ut, gengas på bilarna och hästarnas antal ökas till 43 st. En lastbil kostar 17.000kr.
   
1957 Sveriges största privatägda grävmaskin köps in för 473.000 kr.
Maskinen används i Norrland på kraftverksbyggen och i gruvorna kring Malmberget.
   
1961 Sista vintern som hästen fick vara med. Häst och kusk sandade parkvägar.
   
1963 Niclas pappa, Rolf Jansson tar över åkeriet.
   
1966 Paketexpressen införlivas i bolaget vilket innebär inkörsporten till att börja köra livsmedel. Första frysbilen köps in, en Volvo F 85. Åkeriet ändrar namn till Kyl & Frysexpressen.
   
1978 Nytt kontor, verkstad, smörjhall och lastbilstvätt (bilduschen) invigs i Årsta.
   
1996 Åkeriet har 60 st kyl & frysbilar. Ny omlastningscentral för kylda och frysta livsmedel invigs i Årsta. Rolf Jansson säljer
bolaget till Nor-Cargo efter 33 år som ägare och VD.
   
1998 I samband med Nor-Cargos konkurs köps Kyl & Frysexpressen ut av bl.a bolagets ledningsgrupp i vilken Rolfs son Niclas ingår. Omlastningscentralen byggs till med lagringsutrymmen för frysta produkter samt utökad kontorsdel.

2008 Niclas Jansson, 4:e generationen Jansson, köper ut de andra delägarna i Kyl & Frysexpressen. Årsomsättningen uppgår till 120 miljoner med 140 anställda.

2014

Flytt till ny kombiterminal.

2020
 
Köper PostNord Thermo AB tillsammans med Dinera Sverige AB. Blir majoritetsägare.

Galleri

Carl Jansson startar åkeriet med en häst år 1897.

Sveriges största privatägda grävmaskin köps in för 473.000 kr.

1923 inköps denna första lastbil, med tipp som på den tiden var mycket ovanligt.

Första frysbilen, 1966.