Trafikledning

Alex Eriksson

Trafikledare fiskdistribution

Skicka e-post

Christoffer Stagnell

Trafikledare ICA

Skicka e-post
0704-255 045

Fredrik Högmark

Produktionschef samlastning

Skicka e-post
0704-255 028

Jason Garner

Trafikledare ICA

Skicka e-post
0704-255 093

Joakim Rydell

Arbetande förman Enköping

Skicka e-post

Johannes Eriksson

Trafikledare lokalt

Skicka e-post

Lennart Sundstedt

Administration / Trafikledare

Skicka e-post
0704-255 064

Maria Ryberg

Platschef Uppsala

Skicka e-post
0704-255 051

Nettan Mellberg

Trafikledare Coop/samlastning Mälardalen

Skicka e-post
0704-255 065

Peter Sjöstedt

Produktionschef Bil och släp

Skicka e-post
0704-255 019

Plamen Petrov

Trafikledare Fjärrtransporter

Skicka e-post
0704-255 002

Roger Rydesten

ICA

Skicka e-post
0704-255 063

Sabina Lundberg

Produktionschef - Fjärrtrafik / Reklamationer

Skicka e-post
0704-255 006

Stefan Phu

Trafikledare lokalt

Skicka e-post

Taner Balci

Trafikledare ICA

Skicka e-post
0704-255 008

Thony Lundevall

Arbetsledare Enköping

Skicka e-post
0704-255 040

Tobias Bresell

Trafikledare Fjärrtransporter

Skicka e-post
0704-255 042