Trafikledning

Fredrik Högmark

Produktionschef CDC Stockholm

Skicka e-post
0704-255 028

Fredrik Tiberg

Trafikledare ICA

Skicka e-post
0704-255 027

Jason Garner

Trafikledare ICA

Skicka e-post
0704-255 093

Lennart Sundstedt

Administration / Trafikledare

Skicka e-post
0704-255 064

Maria Ryberg

Platschef Uppsala

Skicka e-post
0704-255 051

Michael Almlöf

Produktionschef samlastning

Skicka e-post
0702-757 366

Mina Hjelm

Trafikledare Fjärrtransporter

Skicka e-post
0704-255 042

Nettan Mellberg

Trafikledare Coop/samlastning Mälardalen

Skicka e-post
0704-255 065

Peter Sjöstedt

Produktionschef Bil och släp

Skicka e-post
0704-255 019

Plamen Petrov

Trafikledare Fjärrtransporter

Skicka e-post
0704-255 002

Roger Rydesten

Trafikledare ICA

Skicka e-post
0704-255 063

Sabina Lundberg

Produktionschef - Fjärrtrafik / Reklamationer

Skicka e-post
0704-255 006

Thony Lundevall

Förman Enköping

Skicka e-post
0704-255 040