Trafikledning

Fredrik Högmark

Produktionschef CDC Stockholm

Skicka e-post
0704-255 028

Fredrik Tiberg

Trafikledare ICA

Skicka e-post
0704-255 027

Jason Garner

Trafikledare ICA

Skicka e-post
0704-255 093

Kenneth Almstedt

Trafikledare lokalt/mälardalen

Skicka e-post
0704-255 008

Lennart Sundstedt

Administration / Trafikledare

Skicka e-post
0704-255 064

Maria Ryberg

Platschef Uppsala

Skicka e-post
0704-255 051

Marianne Högberg

Trafikledare / Reklamationer

Skicka e-post
0704-255 009

Michael Almlöv

Produktionschef samlastning

Skicka e-post
0707-397 900

Nettan Mellberg

Trafikledare Fjärrtrafik

Skicka e-post
0704-255 065

Norbert Moricz

Trafikledare Lokalt / Mälardalen

Skicka e-post
0704-255 004

Peter Sjöstedt

Produktionschef Bil och släp

Skicka e-post
0704-255 019

Richard Bodin

Trafikledare Lokalt / Mälardalen

Skicka e-post
0704-255 002

Roger Rydesten

Trafikledare ICA

Skicka e-post
0704-255 063

Sabina Lundberg

Produktionschef - Fjärrtrafik / Reklamationer

Skicka e-post
0704-255 006

Thony Lundevall

Förman Enköping

Skicka e-post
0704-255 040